Home

VAN HARTE

WELKOM

op de website van woonzorgcentrum Godtschalck te Oostende

Godtschalck Zeemanshuis

 

Deze site is opgezet om actuele informatie aan te bieden omtrent het leven in ons woonzorgcentrum. We richten ons tot bewoners en hun familie maar eveneens tot personen die wensen uit te kijken naar een opname in een woonzorgcentrum.

 

MISSIE

 

Open Leefklimaat

 

Het Familiaal Karakter

Maritieme Context Van De Instelling

Familiaal Karakter

 

 

Met onze zeer ruime bezoekuren streven we ernaar zoveel mogelijk bezoek van familie en vrienden van onze residenten te ontvangen.

 

 

Onze cafetaria en zonnige terassen zijn dan ook drukke ontmoetingsplaatsen. Daarnaast wordt regelmatig een familiebijeenkomst georganiseerd, waar de kinderen of dichte familie, hun vader en moeder vertegenwoordigen. Deze vergadering wordt geleid en opgevolgd door de directie, bijgestaan door de sociale dienst en een hoofdverpleegkundige.

 

Op deze familieraad staan punten op de agenda met betrekking tot allerhande kwesties zoals bijvoorbeeld: duidelijke afspraken in verband met het dagelijks leven in ons woonzorgcentrum, bespreking van praktische zaken, delen van informatie, voorstelling nieuwe personeelsleden, aandacht voor emoties en gevoelens, uitleg over diverse ziektebeelden, aandacht voor verwachtingen en verlangens, betrokkenheid bevorderen, vragenuurtje, pijnpunten.

PERSONEEL

 

 

Heden staan 65 professionele medewerkers in voor de opvang, verzorging en begeleiding van 75 bewoners.

 

 

WELZIJN

 

van onze bewoners

Met een zeer laag personeelsverloop kunnen we spreken van een vaste kern collega's, die allen slechts één doel beogen: het welzijn van onze bewoners van het woonzorgcentrum Godtschalck.

Aan deze bekommernis wordt continu gewerkt door middel van vorming en bijscholing van alle personeelsleden en het benadrukken van een respectvolle omgang met de bewoners.

 

PERSONEELSSTRUCTUUR

 

een overlegcultuur

Er heerst binnen onze personeelsstructuur een overlegcultuur, alles draait om continu overleg, feedback, creativiteit, samenwerking en dit in functie van de behoeften van de bewoners.

 

 

VACATURES

 

 

Momenteel zijn er geen openstaande vacatures.

Toch zijn wij met grote regelmaat op zoek naar nieuwe gemotiveerde personeelsleden.

Spontane sollicitaties zijn dus steeds welkom.

Voor meer informatie of sollicitatie gelieve vrijblijvend contact op te nemen.

Directeur

Charlotte De Laere

tel 059 32 26 04

CONTACTEER ONS

 

Adres: Dokter Eduard Moreauxlaan 322, 8400 Oostende

Telefoon: 059 32 26 04

Email: contact@woonenzorgcentrum.com

webmaster@woonenzorgcentrum.com

 

Copyright © All Rights Reserved