Welkom op de website van woonzorgcentrum Godtschalck te Oostende. 

Deze site is opgezet om actuele informatie aan te bieden omtrent het leven in ons woonzorgcentrum.

We richten ons tot bewoners en hun familie maar eveneens tot personen die wensen uit te kijken naar een opname in een woonzorgcentrum. 
                                                                                                            Copyright 2016 Charlotte De Laere


Cop

Welkom