Welkom op de website van het

 Rust- en verzorgingstehuis zeemanshuis Godtschalck.
C. Decaluwe, Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen
J. Vandecasteele
M. Lesaffre 
M. Nollet
J. Goderis
M. Desutter
R. Simoen
C. Van Acker
R. Demey
J. Vandenbroucke
A. Vollmacher

J. Van Geertsom, voorzitter
R. Declercq, secretaris
F. De Block, ontvanger 
C. Puis
D. Minne
B. Soens
G. Vanleenhove 
Uitvoerend Comité
Komt maandelijks bijeen

Commissie 
van Beheer
Komt twee maal per jaar bijeen
Charlotte De Laere     Directeur
Bestuur