laatste update 3 April, 2018


Heden staan 65 professionele medewerkers in voor de opvang, verzorging en begeleiding van 75 bewoners. 

Met een zeer laag personeelsverloop kunnen we  spreken van een vaste kern collega's, die allen slechts één doel beogen: het welzijn van onze bewoners van het woonzorgcentrum Godtschalck.

Aan deze bekommernis wordt continu gewerkt door middel van vorming en bijscholing van alle personeelsleden en het benadrukken van een respectvolle omgang met de bewoners.

Er heerst binnen onze personeelsstructuur een overlegcultuur, alles draait om continu overleg, feedback, creativiteit, samenwerking en dit in functie van de behoeften van de bewoners.                         Personeel