Drie items waaromtrent we eventjes uw speciale aandacht vragen :

1. Private levenssfeer
Voor "Woonenzorgcentrum"  is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit. Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden. 
Met de persoonlijke gegevens die u ons geeft, kunnen wij gunstig antwoorden op de verzoeken die u tot ons richt wanneer u de website bezoekt en kunnen we u geregeld op de hoogte houden van onze activiteiten.
"Woonenzorgcentrum" maakt gebruik van "cookies". "Cookies" zijn kleine bestanden afkomstig van een webserver die u gebruikt. Zij worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van één jaar op uw computer bewaard. 
U kunt de configuratie van uw PC aanpassen om cookies te weigeren. 
(Internet Explorer 6.0. : Extra > Internet Opties > Algemeen > Cookies verwijderen > OK).
Bij het aansluiten op een site, worden sommige gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch door de browser van de internetsurfer verzonden naar de site. Deze gegevens vermelden het TCP/IP-adres (een nummer waarmee men uw computer op het netwerk kan identificeren), het merk en de versie van de browser en van het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde webpage. 
"Woonenzorgcentrum" zal deze gegevens niet gebruiken.
Om te vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang zou krijgen tot uw gegevens, past "Woonenzorgcentrum" strenge veiligheidsprocedures toe voor het bewaren en verspreiden van de gegevens die u ons overmaakt. 

2. Intellectuele  eigendom 
Heel de inhoud van "www,woonenzorgcentrum.com" met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en iconen, is het intellectueel bezit van Michèle Van Parys en is beschermd door auteursrechten en door de rechten van de producent van een database. 
De vormgeving van deze site (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,...) is beschermd door auteursrechten. 
De Belgische wet van 31 augustus 1996 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/CE) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot € 50.000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot twee jaar gevangenisstraf. 

3. Aansprakelijkheid
Onderhavige site werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een informatieve en evoluerende site. "Woonenzorgcentrum"  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou kunnen worden door het gebruik ervan. 
"Woonenzorgcentrum" kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe websites die een hypertekst-link geven naar de site van "Woonenzorgcentrum" of waarnaar de site van "Woonenzorgcentrum" een link voorziet.                Internet beleid